KNIHOVNA Dobřenice - klubovna
Naposledy aktualizováno: 13.11.2018 06:08:32
Jaké služby regionálního oddělení využíváte?
Dodávky knižních souborů
 
26%
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu
 
16%
Pomoc se statistikou
 
14%
Pomoc při zpracování knihovního fondu
 
14%
Vzdělávání pracovníků základních knihoven
 
14%
Dle potřeby vše
 
15%
zpět
 
Proces zabral 0.0196 sekund času a 0.6MB paměti.