KNIHOVNA Dobřenice - klubovna
Naposledy aktualizováno: 20.01.2019 19:20:29
Jaké služby regionálního oddělení využíváte?
Dodávky knižních souborů
 
26%
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu
 
16%
Pomoc se statistikou
 
14%
Pomoc při zpracování knihovního fondu
 
14%
Vzdělávání pracovníků základních knihoven
 
14%
Dle potřeby vše
 
15%
zpět
 
Proces zabral 0.0046 sekund času a 0.7MB paměti.