KNIHOVNA Dobřenice - klubovna
Naposledy aktualizováno: 19.09.2019 20:19:17
Jaké služby regionálního oddělení využíváte?
Dodávky knižních souborů
 
26%
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu
 
16%
Pomoc se statistikou
 
15%
Pomoc při zpracování knihovního fondu
 
15%
Vzdělávání pracovníků základních knihoven
 
14%
Dle potřeby vše
 
15%
zpět
 
Proces zabral 0.0049 sekund času a 0.74MB paměti.